Helpline Mobile No: 9453096308, P.R.O.(9415319547)
 Jananayak Chandrashekhar University

DEPUTY REGISTRAR

Home  »  DEPUTY REGISTRAR
DEPUTY REGISTRAR
  • Shri Mahesh Kumar
  • Deputy Registrar
  • Jananayak Chandrashekhar University, Ballia, Uttar Pradesh